Terävät instrumentit terveydenhuollossa 

EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI

Pisto- ja viiltotapaturmat ovat terveydenhuoltoalalla yleisiä. Terävän instrumentin aiheuttama pisto- tai viiltotapaturma on yksi tyypillisimmistä työtapaturmista terveydenhuoltoalalla. Suomessa arvioidaan tapahtuvan vuodessa noin sata verialtistumistapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Todennäköisesti tapaturmia sattuu todellisuudessa vieläkin enemmän, koska kaikkia tapaturmia
ei ilmoiteta. Terävän instrumentin aiheuttama pisto tai viilto itsessään ei yleensä ole seurauksiltaan vakava.
Tilanne muuttuu, jos työntekijä altistuu tapaturmassa verelle tai muulle tartuntavaaralliselle kehon nesteelle tai eritteelle. Pisto- ja viiltotapaturmille riskialttiimpia toimintoja ovat leikkaustoiminta, hammashuolto, ruiskeiden (injektio) ja suonensisäisten nesteiden anto (infuusio), verinäytteiden otto, instrumenttien jälkikäsittely ja huolto sekä jätteiden käsittely. Suurin tartuntavaara on toimenpiteissä, joissa käytetään onttoja neuloja (mm. verinäytteenotto, IV-kanylointi ja injektion antaminen), sillä ontelolliset neulat sisältävät paljon enemmän mahdollista tartunnan aiheuttajaa kuin esimerkiksi ompeluneulat.

kokonaisuudessaan THL:n julkaisuun TÄSTÄ

OPETUSHALLITUS
Tiedotusvälineille 9.4.2015 
Vapaasti julkaistavissa

Opetushallitus on avannut ePerusteet -palvelun

ePerusteet on osa Oppijan verkkopalvelut -hanketta, jossa kehitetään monipuolisesti oppijoiden ja koulutuksen järjestäjien sähköistä asiointia Opintopolku.fi -portaalin avulla. Oppijan verkkopalvelut on osa SADe -ohjelmaa, jonka tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja yhteentoimivia julkisen sektorin sähköisiä palveluita. SADe -ohjelmaan kuuluu kaikkiaan seitsemän sähköisiä palveluita kehittävää hanketta, joista hyötyvät niin kansalaiset, yritykset, yhteisöt, kunnat kuin valtion viranomaiset.

ePerusteet -palveluun on tuotettu ammatillisen perustutkintojen perusteet sekä yleissivistävän koulutuksen osalta esiopetuksen ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sähköisessä ja rakenteistetussa muodossa. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja täydennetään palveluun koko ajan. Tämä tarkoittaa, että perusteista voi hakea sisältöjä erilaisin hakuehdoin ja tuottaa perusteista erilaisia koosteita.

Esiopetuksen ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ja julkaistut ammatillisten perustutkintojen perusteet ovat kaikille avoimesti selattavissa ja katseltavissa ePerusteet –palvelussa osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi  Palvelussa julkaistujen perusteiden ja opetussuunnitelmien sisältöjä voidaan hyödyntää muissa järjestelmissä tiedonsiirtorajapinnan kautta.

Sähköisten perusteiden lisäksi palvelu tarjoaa yleissivistävän koulutuksen opetuksen järjestäjien käyttöön paikallisen opetussuunnitelman laadinnan työkalun huhtikuun 2015 aikana. Työkalu mahdollistaa paikallisen opetussuunnitelman laatimisen koulukohtaisena, koulujen yhteisenä ja seutukunnallisena sekä opetussuunnitelman julkaisemisen ja joustavan päivittämisen. Opetussuunnitelman laadinnan työkalu tarjoaa selkeän lähtökohdan paikalliselle opetussuunnitelmatyölle 22.12.2014 annettujen uusien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Opetussuunnitelmatyökalu on keskeinen väline opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukemiseen. Työkalu on opetuksen järjestäjille maksuton ja sen käyttöönotto on vapaaehtoista. Opetushallitus toivoo mahdollisimman monen opetuksen järjestäjän ottavan uuden palvelun käyttöön. Opetushallitus antaa palvelun käyttöönoton tueksi koulutusta ja ohjausta sekä tuottaa verkkoon tukimateriaalia.

ePerusteet-palvelun tavoitteena on ennen kaikkea lisätä opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden käytettävyyttä. Palvelulla helpotetaan myös tiedon hakua ja hallintaa sekä mahdollistetaan perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien joustava päivittäminen. Palveluun lisätään perusteita vaiheittain ja sitä edelleen kehitetään tulevina vuosina.

 

Tiedustelut palvelua koskien voi lähettää osoitteeseen: eperusteet@opintopolku.fi