YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 1.1.–31.12.2016

YLEISTÄ

Toimintakauden aikana liitto on toiminut asiantuntijana erilaisissa ammatillisia asioita koskevissa kysymyksissä. Ensihoidon uudistus on tuottanut liitolle lukuisia tehtäviä.

Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM) aloitti perustason ensihoidon koulutuskokeilun osana sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja koulutuskokeilu on voimassa vuosina 2014–2019. Koulutuskokeilut ovat Oulussa, Kuopiossa, Helsingissä, Seinäjoella ja Jämsässä. Perustason ensihoidon koulutuskokeilun jaokseen OKM nimitti liiton edustajaksi Heikki Sederholmin. Jaos toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Liiton edustajana kipsimestarin erikoisammattitutkinnon tutkintotoimikunnassa toimi Timo Hurskainen. Kipsausalan ammattitutkinto on em. tutkintotoimikunnan alaisuudessa.

Tehyn hallituksen asettamassa Ensihoitotyöryhmässä liittoa edustivat Francisca Leiman-Suvisaari, Heikki Sederholm ja Juhani Seppälä.

Liitto on erikseen ja yhdessä Tehyn kanssa lähettänyt kirjelmiä, kannanottoja ja julkilausumia viranomaisille ja tiedotusvälineille. Syyskuussa 2016 liitto julkaisi kannanoton, jonka aiheena oli Poliisien resurssien turvaaminen lailla. Liitto laati huhtikuussa julkilausuman aiheesta Turvallisempi raideliikenne on kaikkien etu sekä marraskuussa aiheesta Pelastustyöntekijöiden työturvallisuus ja potilaiden intimiteetti turvattava onnettomuuspaikoilla.

Liitolla oli edelleen vuokrattuna asunto Helsingin seurakuntayhtymältä ja se oli hallituksen jäsenten käytettävissä.

Toimikaudella liitto oli aktiivisesti esillä erilaisissa messu- ja yleisötapahtumissa. Opiskelija- ja jäsentyötä on kehitetty edelleen, ja jäsenistöä on kannustettu tuomaan esille ammatillisia kehittämistarpeita. Opiskelijoita on tuettu mm. opinnäytetöiden ja harjoitteluiden kustannuksissa. Valmistuville opiskelijoille myönnettiin muiden vuosien tapaan stipendejä.

Liitto on osallistunut yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen Ensihoidon alajaoksen, Tehyn, Ensihoidon opettajien ja Systolen kanssa Vuoden Ensihoitajan valintaan. Vuoden Ensihoitajaksi 2016 valittiin Juhani Seppälä.

LIITON KOKOUKSET JA OPINTOPÄIVÄT

Liiton kevätkokous pidettiin Savonlinnassa. Samassa yhteydessä pidettiin liiton kevätopintopäivät. Päivien teemana oli Väkivalta sekä rinnakkaisteemoina immobilisaatiohoito sekä triage.

Syyskokous pidettiin Kotkassa, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun tiloissa. Sääntömääräisessä syyskokouksessa vahvistettiin liiton uudet säännöt ja valittiin seuraavalle toimikaudelle II varapuheenjohtajaksi Piia Kokko sekä sääntömuutoksen mukaisesti kahdeksan (8) varsinaista ja neljä (4) numeroitua varajäsentä, sekä päätettiin mm. vuoden 2017 jäsenmaksuista. Samassa yhteydessä toteutettiin opintopäivät, joiden teemana oli sairaalan päivystyksen ja ensihoitopalvelun yhteistyö sekä potilasturvallisuus.

HALLITUS

Liiton hallitus toimintavuonna 2016:

Francisca Leiman-Suvisaari                 puheenjohtaja

Timo Hurskainen                                  I varapuheenjohtaja

Heikki Sederholm                                 II varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen                            Varajäsen

Kalevi Savolainen                              Olavi Sipiläinen

Piia Kokko                                          Suvi Makara

Mika Hoffrén                                       Merja Kallio

Juha Hyötyläinen                                Karoliina Malinen

Sanna Kallankari                                Hannu Kuisma

Maria Vauhkonen                               Linda Laitinen

Kirsi Hakala                                       Jorma Katainen

Juhani Seppälä                                  Sari Tulla

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä 5 kertaa. Tämän lisäksi hallituksen työvaliokunta on käsitellyt hallituksen sille antamia tehtäviä tapaamisilla, sähköposteilla ja puhelimella.

Kuluneella toimikaudella liiton taloudenhoitajana toimi Riitta Kuisma ja liiton sihteerinä Piia Kokko.

Liiton hallituksen nimeämänä asiantuntijajäsenenä toimi Pekka Yrjänä Heinävedeltä.

PAIKALLISYHDISTYKSET JA YHDYSJÄSENET

Liitolla oli vuoden lopussa neljä (4) paikallisyhdistystä sekä yhdysjäseniä muilla alueilla. Hallituksen jäsenet ovat toimineet samalla oman alueensa yhdysjäseninä.

TIEDOTUSTOIMINTA

Ensihoitaja-lehteä julkaistiin neljä (4) numeroa. Lehden toimittamisesta vastasi toimituskunta, johon kuului päätoimittaja Sanna Kallankari, toimittaja/toimitussihteeri Stiina Kiiveri ja hallituksen edustajina Francisca Leiman-Suvisaari, Heikki Sederholm, Timo Hurskainen ja Karoliina Malinen.  Lehden taittajana toimi Malena Haglund. Lehden painopaikka oli kirjapaino PunaMusta. Lehden levikki oli 3500 – 4600 kpl/ painos.

Muina tiedotuskanavina on käytetty liiton kotisivuja www.sehl.fi, liiton facebook sivuja sekä Tehy-lehteä. Kotisivut toimitti Poutapilvi Oy ja sivujen päivityksestä vastasi Hannu Kuisma.

JÄSENISTÖ

Liitolla oli vuoden 2016 lopussa jäseniä 5400. Jäsenistön määrä on jatkuvassa kasvussa ja erityisesti moniammatillisuus on korostunut liittyneissä jäsenissä.

MUUTA

Liiton markkinointivastaavina toimi Timo Hurskainen ja Heikki Sederholm. Messuvastaavana on toiminut Timo Hurskainen.

Liitto on osallistunut erilaisiin tapahtumiin, kuten messuihin, yleisötilaisuuksiin ja opiskelijatapahtumiin. Myös uusia yhteistyökumppaneita on haettu eri terveyden-huoltoalan sektoreilta.

TALOUS

Kuluneen tilikaudella tilinpäätös on -883,63 € alijäämäinen.

Opintopäivät olivat jäsenmaksujen ja Tehy-palautteen ohella tärkeimmät tulolähteet.

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry

Hallitus