TOIMINTASUUNNITELMA 2017 vuosikokoukseen 2018 asti

YLEISTÄ

Liitto korostaa ensihoidon olevan kaikkea akuuttia hoitotyötä, niin ensihoitopalvelun yksiköissä kuin päivystyksissäkin. Ensihoito kriittisesti sairaalla potilaalla ulottuu kentältä aina leikkaussaliin tai teho-osastolle/ sydänvalvontaan asti.

Toimintakauden keskeisenä teemana on jäsenistön ammatillinen edunvalvonta Suomessa. Terveydenhuoltolain ja asetusten toteutumisen seurantaa jatketaan. Seuraamme päivystysasetuksen vaikutusta ensihoitopalvelun tehtäväkenttään.

Immobilisaatiohoidon osaamisen arvostusta korostetaan. Tasapuolisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden varmistaminen koulutuksissa, työelämässä, työturvallisuudessa sekä työhyvinvoinnissa kuuluvat liiton ensisijaisiin tehtäviin.

Olemme mukana valtakunnallisissa akuuttihoitoa koskevissa hankkeissa. Liitolla on vahva edustus Tehy ry:n ensihoitotyöryhmässä.

JÄSENISTÖ

Jäsenistöä kannustetaan työelämässä sekä opiskelussa. Liitto ajaa jäsenistönsä asioita mm. parempien työolosuhteiden, turvallisuuden ja valtakunnallisen yhdenvertaisuuden puolesta.

Hallitus ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin ensihoidon teemoihin julkilausumilla ja kannanotoilla. Yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa valitaan Vuoden 2017 Ensihoitaja.

Yhteydenpitoa jäsenistöön lisätään ja liittoa tuodaan esille sairaalan sisäisessä ensihoidossa työskenteleville aiempaa enemmän. Yhteistyötä Tehyn kanssa vahvistetaan.

KOULUTUS 

Tutkintorakennemuutoksissa ja koulutuksien kehittämisessä olemme liittona mukana työelämän tarpeiden vaatimusten mukaisesti. Olemme aktiivisesti mukana ensihoitaja AMK -koulutuksen säilyttämiseksi nykymuotoisena. Seuraamme ensihoidon perustason koulutuskokeilun toteutumista ja teemme tarvittavia esityksiä että kokeilu vastaa alkuperäisiä tavoitteita. 

Liitto järjestää keväällä kaksipäiväiset opintopäivät Kuopiossa.

AMMATILLISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN

Olemme liittona mukana ensihoidon tutkimustyön ja hankkeiden tukemisessa. Tarkastelemme kriittisesti lisäkoulutuksien sisältöjä. Jäsenistöllä on mahdollisuus anoa avustuksia erilaisiin ensihoitoon liittyviin hankkeisiin.

Immobilisaatiohoidon- ja johtamisen erityispätevyyttä on jäsenistöllä mahdollisuus hakea erikseen ilmoitettuina hakuaikoina ja ensihoidon erityispätevyyden selvitystyötä jatketaan.

PAIKALLISYHDISTYKSET

Hallituksen aluekoordinaattorit huolehtivat yhteydenpidosta paikallisyhdistyksiin ja pyrkivät tulevan toimintakauden aikana luomaan uudelleen kattavan yhdyshenkilö verkoston. Liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa ja niiden perustamista.

OPISKELIJATYÖ

Olemme aktiivisesti yhteydessä alan oppilaitoksiin ja opiskelijoihin. Hallituksen edustajat käyvät esittelemässä liiton toimintaa terveydenhuoltoalan oppilaitoksissa sekä kertomassa alan eri työmahdollisuuksista.

TIEDOTUSTOIMINTA

Liitto julkaisee 4 Ensihoitaja-lehteä vuonna 2017. Ensihoitaja-lehti toimii liiton pääasiallisena painettuna tiedotusvälineenä.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan yhdistyksen www.sehl.fi internetsivuilla sekä facebookissa ja instagramissa.

Tiedotusta lisätään jäsenistölle ja kuntapäättäjille.

TALOUDELLINEN JA AMMATILLINEN EDUNVALVONTA

Liitto hoitaa ammatillista edunvalvontaa yhteistyössä Tehy ry:n kanssa. Jäsenistön taloudellisen edunvalvonnan hoitaa Tehy, mikäli jäsen on myös Tehyn jäsen.

Jäsenistöä puhuttaviin alan juridisiin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia ja ottamaan kantaa. Korostetaan jäsenistölle mikä on Tehy ry:n ja SEHL ry:n työnjako edunvalvonnassa. Luottamusmieskoulutuksia paikallistasolla tuetaan ja työehtosopimukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ajantasaisesti.