Kannanotot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n kannanotto syksyltä 2016

Poliisien resurssien turvaaminen

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry pitää huolestuttavana kansallista poliisien resurssien vähentämistä. Säästöt vaikuttavat suoraan poliisien määrään kentällä, mikä on yhteydessä ensihoitoalan henkilöstön työskentelyn sujumiseen ja työturvallisuuteen. Poliisien määrän lasku näkyy myös potilasturvallisuudessa, kun ensihoidon potilas joutuu odottamaan entistä pidemmän ajan poliisin saapumista paikalle turvaamaan hoidon toteuttamista tietynlaisissa ensihoitotehtävissä.

Poliisien resurssien turvaamisesta lailla on tehty kansalaisaloite, jonka tärkeyden Suomen Ensihoitoalan Liitto ry tunnustaa. Kansalaisaloite on kansalaisen keino vaikuttaa lainsäädäntöön. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, mikäli se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry suosittaa jäsenistöään, ensihoitoalalla työskenteleviä, alan yhteistyötahoilla työskenteleviä ja kaikkia asiaa tärkeänä pitäviä perehtymään aloitteeseen. Poliisien resurssien turvaamisesta tulee käydä julkista keskustelua.

Helsingissä 10.9.2016

SEHL:n Hallitus

www.kansalaisaloite.fi -> Selaa kansalaisaloitteita -> Käynnissä -> Poliisin resurssien turvaaminen lailla

Suoja linkki kansalaisaloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2085

Jakelu: Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, Suomen Palomiesliitto, Hätäkeskusammattilaisten Liitto, SEHL:n internet- ja facebooksivut, TEHY, kansalaisaloitteen laatijat


Palaa otsikoihin