Julkilausumat

2017 vuosikokouksen julkilausuma

JULKILAUSUMA

Ensihoitohenkilöstön työturvallisuuskoulutus väkivaltatilanteisiin on riittämätöntä

Suomen Ensihoitoalan Liiton mielestä ensihoitohenkilöstölle on järjestettävä enemmän väkivaltatilanteisiin liittyvää turvallisuuskoulutusta. Ensihoitohenkilöstölle on koulutettava uhka- ja vaaratilanteiden lukutaitoa, tilanteiden tunnistamista, niihin reagoimista sekä tärkeimpänä keinoja niiden välttämiseksi. Koulutuksen on katettava koko henkilöstö ja se on järjestettävä yhteistyössä poliisin kanssa. Tämä on kuitenkin tehtävä niin, että ensihoidon näkökulma ja toimintamallit huomioidaan riittävästi. Väkivaltatilanteissa on aina muistettava, että ensihoitohenkilöstö toimii tilanteessa auttajana, ei järjestyksenvalvojana.

Työturvallisuuslaissa vastuut on määritelty selkeästi. ”Lain mukaan työntekijän työturvallisuus on työnantajan vastuulla. Laki edellyttää, että riskiammateissa työnantaja ohjeistaa ja kouluttaa työntekijän suojautumaan väkivallalta.” Aluehallintovirasto otti vastikään kantaa terveydenhuollossa tapahtuneeseen väkivallantekoon ja siinä vastuu oli yksiselitteisesti työnantajan.

Suomen Ensihoitoalan Liitto on huolissaan ensihoitohenkilöstön työturvallisuuden sekä työturvallisuuskoulutusten nykytilasta ja niiden puutteesta erityisesti väkivaltatilanteissa. Liiton näkemyksen mukaan koulutuksen lisäksi ensihoitoalan toimijoiden on huolehdittava riittävien ohjeistuksien laatimisesta ja suojavälineiden hankkimisesta väkivaltatilanteiden varalle. Myös kaikkien uhka- ja vaaratilanteiden tilastointi ja näistä tilanteista oppiminen on tärkeää. Ensihoitohenkilöstöön kohdistuvat väkivallanteot ovat valitettavasti yleistyneet. On vain ajan kysymys, että jotain vakavaa tapahtuu. Jokainen väkivallanteko on tuomittava ja tapauksista on tehtävä aina rikosilmoitus. Myös tilanteiden jälkihoitoon on kiinnitettävä huomiota.

Vaadimme, että huolemme otetaan vakavasti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi kaikkien ensihoitopalveluntuottajien keskuudessa. Väkivaltatilanteisiin liittyvistä työturvallisuuskoulutuksista on tehtävä kiinteä osa alan turvallisuuskulttuuria, johon panostetaan säännöllisesti, niin ajallisesti kuin taloudellisesti.

Kuopiossa 07.04.2017

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n vuosikokous

JAKELU: Liiton internetsivut, Ensihoitaja- lehti, Tehy, SPAL, OKM, STT, Ensihoitaja (AMK) koulutusverkosto, Ensihoidon tiedotus, Super


Palaa otsikoihin