Julkilausumat

2016 syyskokouksen julkilausuma

Syyskokouksen julkilausuma 

Pelastustyöntekijöiden työturvallisuus ja potilaiden intimiteetti turvattava onnettomuuspaikoilla

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry on huolissaan ensihoito-, pelastus- ja poliisialan työtehtävien työturvallisuusriskeistä sekä potilaiden intimiteetin suojasta onnettomuuspaikoilla. Onnettomuuspaikan ohittavat autot eivät aina hidasta riittävästi vauhtia tapahtumapaikalla tai käytä muutoin riittävää huolellisuutta. Usein lehdistössä käytetään tapahtumapaikalta varhaisessa vaiheessa otettuja valokuvia. Riittävä huolellisuus onnettomuuspaikalla ja sen ohittaessa on edellytys pelastustoimien turvallisuudelle.

Suomen Ensihoitoalan Liitto vetoaa autoilijoihin parantamaan onnettomuuspaikoilla työskentelevien työturvallisuutta hiljentämällä ajonopeutta tilanteeseen sopivaksi. Lisäksi liitto vetoaa noudattamaan riittävää ajoturvallisuutta kiinnittämällä täysi huomio ajamiseen näissä tilanteissa. Ohjeet onnettomuuspaikan ohittamiseen: hiljennä vauhtia, älä valokuvaa, noudata liikenteenohjausta.

Suomen Ensihoitoalan Liitto myös edellyttää, että Journalistiliitto sekä Julkisen sanan neuvosto ottavat kantaa kuvaamiseen onnettomuuspaikoilla. Onnettomuuspaikkakuvista maksettavat palkkiot lisäävät riskinottoja liikenteessä. Liitto esittää journalisteja tarkastamaan ammattieettisiä perusteita onnettomuusuutisointiin, työntekijöiden työturvallisuus ja potilaiden intimiteetti huomioiden.

Ensihoito- ja pelastusalan henkilökunnan työturvallisuuden huomioiminen turvaa myös kansalaisen avun saamisen.

Kotkassa 18.11.2016

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n syyskokous


Palaa otsikoihin