Hallinto

Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan Liiton vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu; puheenjohtaja, I- ja II varapuheenjohtaja sekä kahdeksan hallituksen varsinaista jäsentä ja neljä numeroitua varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi hallituksen jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on:
  • huolehtia alueellisten paikallisyhdistysten ja liiton välisestä yhteistyöstä sekä tiedonvälityksestä
  • valvoa liiton omaisuuden hoitoa
  • määrätä pienemmistä menoista tulo- ja menoarvion puitteissa
  • valmistella tärkeimmät taloudelliset ja muut kysymykset ennen kuin ne esitetään liiton kokoukselle
  • pitää luetteloa jäsenistä
  • ottaa kantaa ja vastata liiton puolesta
  • kutsua koolle liiton kokous
  • antaa vuosikokoukselle vuosikertomus, joka sisältää selonteon liiton toiminnasta
  • valita liitolle yksi tai kaksi sihteeriä sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
  • tehdä tili liiton vuosikokoukselle varoista ja hoitaa muutenkin kaikki ne asiat, jotka eivät kuulu vuosikokoukselle tai ylimääräiselle kokoukselle