Yleistä

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry on ensihoidon parissa työskenteleviä ja alaa opiskelevia yhdistävä järjestö. Liitolla on neljä alueellista paikallisyhdistystä ja olemme Tehy ry:n yhteistyöjäsen. Jäseniä Suomen Ensihoitoalan Liitolla on tällä hetkellä noin 5500.

Historiaa

Liitto on aloittanut toimintansa vuonna 1968 Suomen Lääkintävahtimestarien yhdistyksenä ja vuonna 1979 nimi muutettiin Suomen Lääkintävahtimestarien ja Sairaankuljettajien yhdistykseksi. Vuonna 1990 nimi muuttui Suomen Ensihoitajaliitoksi ja nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 2000.

Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on osallistua jäsenistönsä ammattien kehittämiseen sekä pyrkiä lisäämään jäsenistönsä ammattitietoa ja -taitoa.

Työnjako TEHY:n ja SEHL:n välillä:


 SEHL hoitaa


TEHY hoitaa

Ammatillisten asioiden edunvalvonta 


Taloudellisten asioiden edunvalvonta  

 
 

Koulutuksen laadunvalvonta ja kehitystyö hoidetaan yhdistysten yhteistyönä.