KIPSIKILPAILUIDEN SÄÄNNÖT 2016 ->

OIKEUS:

 • Kilpailuoikeus on SEHL ry:n jäsenillä
 • Opintopäiville osallistuvat voivat ilmoittautua kilpailuun opintopäivien aikana, ennakkoilmoittautumista ei vaadita
 • Liiton jäsen voi osallistua maksutta kilpailuun, myös osallistumatta opintopäiville, mutta tällöin vaaditaan ennakko ilmoittautuminen liiton www sivujen kautta.  Jäsen voi osallistua kipsikilpailuun, muttei maksutta muuhun tapahtumaan. Tapahtuman infopisteellä tarkistetaan kilpailijan SEHL ry:n jäsenyys
 • Jäsenillä on oikeus kilpailla kummassakin sarjassa, mutta vain toisessa ajankohtaan nähden kerrallaan
 • SEHL ry:n hallituksen immobilisaatio-työryhmän jäsenillä on oikeus kilpailla mestarisarjassa, jos he eivät ole osallistuneet mestarisarjan kilpailukysymysten-/ tehtävän laadintaan
 • Kipsauksen kisällisarjan ja kipsauksen mestarisarjan voittajilla ei ole oikeutta kilpailla seuraavana vuotena samassa sarjassa
 • Kisällisarjan voittaja voi kilpailla mestarisarjassa

SARJAT:

 • Kipsauksen kisällisarja (KIPSAUKSEN KISÄLLI)
 • Kipsauksen mestarisarja (KIPSAUKSEN SUOMENMESTARI, SM)

AJANKOHTA:

 • Kilpailut järjestetään pääsääntöisesti opintopäivien yhteydessä yhden kerran vuodessa
 • Molemmat sarjat kilpaillaan eri- tai samanaikaisesti. Opintopäivien ohjelmassa tulee huomioida kilpailut

KILPAILUNLAATIJAT:

 • SEHL ry:n hallituksen immobilisaatio-työryhmä toimii kilpailuiden päätuottajana molempien sarjojen kilpailuihin
 • Edellisen vuoden mestarisarjan voittajan osallistuminen tehtävän laadintaan on suotavaa
 • Immobilisaatio-työryhmä voi teettää molempien sarjojen kilpailut riittävän työkokemuksen omaavalla immobilisaatiohoidon-ammattilaisella. Tällöin kilpailuiden laatijalla on oikeus osallistua opintopäiville maksutta ja hänen matkansa sekä majoittuminen maksetaan SEHL ry:n toimesta
 • Immobilisaatio-työryhmä sovittaa hyvissä ajoin kilpailun opintopäivien muuhun ohjelmaan ja organisoi kipsausmateriaalit sekä välineet kilpailupaikalle. Työryhmä laatii molempien sarjojen kilpailuihin ilmoittautumislistan, joka on esillä opintopäivien alusta lähtien SEHL ry:n infopisteellä

KILPAILUTEHTÄVÄT:

 • Molemmissa sarjoissa tulee olla:
  • 5-10 monivalintakysymystä
  • Tarinaan tai potilaskertomukseen perustuva kipsaustyötehtävä

TASO-OHJEISTUS:

 • Kipsauksen kisällisarja (KIPSAUKSEN KISÄLLI) perustuu kipsausalan ammattitutkinnon (AT) perusteisiin
 • Kipsauksen mestarisarja (KIPSAUKSEN SUOMENMESTARI, SM) perustuu kipsimestarin erikoisammattitutkinnon (EAT) perusteisiin

KILPAILUN TUOMARIT:

 • Kilpailussa on vähintään kaksi tuomaria (I ja II) ja tarvittaessa III-tuomari
 • Yhden tuomarin pitää olla immobilisaatio-työryhmästä (I-tuomari)
 • II- ja III-tuomarin valitsee I-tuomari ja heillä täytyy olla riittävä kokemus immobilisaatio-hoidosta
 • Kilpailua sponsoroivien immobilisaatiohoitoalan yritysten edustajia voidaan käyttää tuomaristossa, tämän valinnan tekee I-tuomari

KILPAILUN HYLKÄYS:

 • Tuomaristo jättää itselleen oikeuden olla valitsematta voittajaa
 • Kilpailusarjan koko kilpailu, voidaan hylätä tuomaripäätöksellä. Kilpailusarja siirretään pidettäväksi seuraavana vuotena ja kiertopalkinnon voittajan kohdalle tulee kyseiselle vuodelle – merkintä

KILPAILUN VOITTAJA:

 • Tuomarit päättävät voittajat
 • Monivalintakysymysten yhteispisteet ja numeraalinen pisteytys kipsaustyötehtävästä (1p.-5p.) muodostavat kokonaispisteytyksen
 • Voittaja on suurimman pistemäärän kerännyt
 • Kipsaustyötehtävän tarkastamiskohdat:
  • Potilaan kohtelu
  • Hoito-ohjeiden kertaaminen
  • Oikea raaja
  • Oikeat asennot- / mitat
  • Perustelu materiaalivalintaan
  • Sormien- /varpaiden- ja vapaiden nivelten liikkuvuus
  • Kipsin- /ortoosin reunojen viimeistely /muotoilu
  • Kipsin- / ortoosin anatominen istuvuus
  • Kipsin- / ortoosin sisältä tarkistaminen, sen poistamisen jälkeen

PALKINNOT:

 • Kipsauksen kisällisarja (KIPSAUKSEN KISÄLLI)
  • Kiertolautanen + henkilökohtainen muisto; laatta, mitali tai vastaava
  • Henkilökohtainen muisto toimitetaan voittajalle
  • Voittajalla on oikeus osallistua seuraaville kilpailu-opintopäiville ilman osallistumismaksua. Matkoja tai majoitusta ei korvata
 • Kipsauksen mestarisarja (KIPSAUKSEN SUOMENMESTARI, SM)
  • Kiertopokaali + henkilökohtainen muisto; laatta, mitali tai vastaava
  • Henkilökohtainen muisto toimitetaan voittajalle
  • Voittajalla on oikeus osallistua seuraaville kilpailu-opintopäiville ilman osallistumismaksua. Matkoja tai majoitusta ei korvata, mikäli hän ei ole kilpailuiden laatija molempiin sarjoihin
 • I-tuomarin tehtävä on ottaa ylös molempien sarjojen voittajien yhteystiedot
 • Noin kuukautta ennen, uuden kilpailun ajankohtaa. Immobisaatio-työryhmän jäsen ottaa yhteyttä voittajiin ja sopii kiertopalkintojen palauttamisen immobilisaatio-työryhmälle. Kiertopalkinnot toimitetaan kilpailupaikalle immobisaatio-työryhmän toimesta

Säännöt päivitetty 18.12.2016

Hallitus