Ensihoidon perustason koulutuskokeilut käynnistyvät

Koulutuskokeilut toteutetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osana, perustason ensihoidon koulutusohjelmana/osaamisalana. Tutkintonimike ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja perustaso. Lopullinen tutkintonimike ratkaistaan kokeilukoulutuksen yhteydessä. Kokeiluohjelma on voimassa vuoden 2018 loppuun. 

Koulutus voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Tutkintoa on muokattu paremmin ensihoito-osaamista palvelevaksi.  Tutkinnon pituus on 120 ov. Ammatillisessa peruskoulutuksessa on pakollisia osia terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 10 ov ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 20 ov. Perustason ensihoidon koulutusohjelma sisältää pakollisina akuuttihoitotyössä toimiminen 15 ov ja ensihoitopalvelussa toimiminen 35 ov.  Valinnaisina tutkinnon osina on mm viranomaisyhteistyö 10 ov, perioperatiivinen hoitotyö 10 ov tai kipsaaminen ja erilaisten tuentatekniikoiden käyttö immobilisaatiohoidoissa  10 ov.


Tarkempia tietoja Opetushallituksen sivuilta.