Kirjoittajan ohjeistus

Kun olet keksinyt hyvän jutunaiheen, ota ennen kirjoittamisen aloittamista yhteyttä päätoimittajaan. Tällöin voidaan sopia aikataulusta ja varmistetaan, ettei joku toinen ole juuri kirjoittamassa tai kirjoittanut samasta aiheesta.

Kirjoittamista helpottaa, kun kuvittelet tekstisi kohderyhmän: mieti, kenelle haluat kirjoittaa, kuka hyötyy tekstistäsi. Asioissa on yleensä monta puolta ja käytännössä on mahdoton saada kerrottua aivan kaikkea. Siispä kannattaa valita jokin näkökulma, josta asiaa tarkastelee. Älä hukuta lukijaasi harmaaseen tekstimassaan. Muista, että väliotsikot houkuttelevat lukijaa lukemaan eteenpäin samalla, kun ne kertovat, mitä on tulossa. Lisäksi väliotsikot jaksottavat tekstin selkeiksi kokonaisuuksiksi.
Toimita aineisto sovitun aikataulun mukaisesti. Mediakortista näet aineisto deadlinen. Kuitenkin niin, että toimita aineisto mieluummin viikkoa tai kahta aikaisemmin, koska tekstin korjaus sekä takaisinpalautukset korjattaviksi vievät suhteellisen paljon aikaa. Aineisto lähetetään päätoimittajalle ensisijaisesti sähköpostilla. Suositeltava kirjoitusohjelma on Microsoft Word, muotoilematon teksti. Toimita kuvat sähköisessä muodossa, jolloin käytä tif/jpg/gif-muotoa. Resoluution tulee olla vähintään 300 dpi. Kuvat voivat olla mustavalkoisia tai värillisiä.
Aineistoon on liitettävä seuraavat tiedot: kirjoittajan nimi, oppiarvo, virka-asema, laitoksen, sairaalan tai muun toimipaikan nimi ja osoite sekä kirjoittajan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Kirjallisuusluetteloon tulee sisällyttää kaikki tekstissä mainitut viitteet. Lähteet merkitään tekijän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Saman kirjoittajan eri lähteet mainitaan aikajärjestyksessä. Lähdeviitteiden määrän tulee pysyä kohtuullisena ja niissä tulee suosia uusimpia julkaisuja.
Kaikki lehteen tulevat tekstit käsitellään ennen painoon lähettämistä. Otsikoita ja tarvittaessa jutun rakennettakin muokataan ja tekstiä tiivistetään. Suuremmista muutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Julkaistavien kirjoitusten toimituskäsittelyyn sisältyy tekstin ja kieliasun tarkistus, mutta on toivottavaa, että kirjoittaja alun perin pyrkii viimeistelemään kirjoituksensa mahdollisimman hyvin.
Kirjoittaja on vastuussa tekstistään ja hänellä on siihen tekijänoikeus. Pääsääntöisesti tarjotun tekstin tulee olla ennen julkaisematon. Valokuvaajalla ja piirtäjällä on tekijänoikeus kuviinsa.
Palkkiona julkaistuista kirjoituksista on maksuton osallistuminen seuraaville Suomen Ensihoitoalan Liiton vuosittaisille opintopäiville.

ENSIHOITAJA-LEHDEN TOIMITUS