Seuraava lehti

Sauraavassa lehdessä:

  • LEHTI ILMESTYY: 21.2., AINEISTOPÄIVÄ: 17.1.
  • TUTKIMUS: Palvelukokonaisuus ensihoidon avainasiakkaille.
  • Yhden hengen yksiköt eri sairaanhoitopiireissä