Tutkimus: Suurkäyttäjät kuormittavat ensihoitoa

Palvelukokonaisuus pyrkii vastaamaan ongelmaan

Lähteet

[1] Virtanen, P., Suoheimo, M., Lamminmäki, S., Ahonen, P. & Suokas, M. 2011. Matkaopas asia-kaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Tekesin katsaus 281/2011. Helsinki. Viitattu 20.1.2017. https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/matkaopas.pdf.

[2] Leskelä, R-L., Komssi, V., Sandström, S., Pikkujämsä, S., Haverinen, A., Olli, S-L. & Ylitalo-Katajisto, K. 2013. Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa. Suomen Lääkärilehti 48/2013.

[3] PPSHP:n valtuuston kokouksen pöytäkirja 12.12.2016. Viitattu 20.1.2017. http://213.139.160.193/KTweb/.

[4] Löfgren, J. & Okkonen, J. 2016. Ensihoitopalvelun suurkäyttö – systemaattinen kirjallisuus-katsaus. Oulun ammattikorkeakoulu.

[5] Hall, M. K., Rave, M. C., Hall, J., Yeh, C., Allen, E, Rodriguez, R. M., Tangherlini, N. L., Sporer, K A. & Brown, J. F. 2015. EMS-STARS: Emergency medical services ”superuser” transport associations: an adult retrospective study. Prehospital Emergency Care 19 (1), 61–67. Viitattu 3.5.2016, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10903127.2014.936630.

[6] Alatalo, V., Mehtälä, R. & Pakkanen, S. 2017. Paljon ensihoitopalvelua käyttävät asiakkaat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toimialueella. Oulun Ammattikorkeakoulu.

[7] Retsu, A. & Siltala, J. 2018. Ensihoitopalvelun suurkäyttö – Palvelukokonaisuus ensihoidon avainasiakkaille. Oulun ammattikorkeakoulu.

[8] Ehrola, A. 2017. Ensihoitopäällikkö, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Haastattelu 15.5.2017.

[9] Bodenmann, P., Velonaki, V. S., Griffin, J. L., Baggio, S., Iglesias, K., Moschetti, K., Ruggeri, O., Burnand, B., Wasserfallen, J. B., Vu, F., Schupbach, J., Hugli, O. & Daeppen, J. B. 2016. Case Management may Reduce Emergency Department Frequent use in a Universal Health Coverage System: a Randomized Controlled Trial. Journal of general internal medicine.

10] Reinius, P., Johansson, M., Fjellner, A., Werr, J., Ohlen, G. & Edgren, G. 2013. A telephone-based case-management intervention reduces healthcare utilization for frequent emergency de-partment visitors. European journal of emergency medicine: official journal of the European Socie-ty for Emergency Medicine 20 (5), 327-334.

[11] Edgren, G., Anderson, J., Dolk, A., Torgerson, J., Nyberg, S., Skau, T., Forsberg, B. C., Werr, J. & Ohlen, G. 2016. A case management intervention targeted to reduce healthcare consumption for frequent Emergency Department visitors: results from an adaptive randomized trial. European journal of emergency medicine: official journal of the European Society for Emergency Medicine 23 (5), 344-350.

[12] Brandon, W. R. & Chambers, R. 2003. Reducing emergency department visits among high-using patients. The Journal of family practice 52 (8), 637-640.

[13] Sosiaali- ja terveysministeriö. 2017b. Asiakas- ja potilastietojen salassapito. Viitattu 27.11.2017. http://stm.fi/asiakastietojen-potilastietojen-salassapito.

[14] Shumway, M., Boccellari, A., O'Brien, K. & Okin, R. L. 2008. Cost-effectiveness of clinical case management for ED frequent users: results of a randomized trial. The American Journal of Emer-gency Medicine 26 (2), 155-164.

[15] Lääkäripoolin palvelupäällikkö. 2017. Oulun kaupunki. Haastattelu 23.5.2017.

[16] Palveluesimies 1. 2017. Oulun kaupunki. Haastattelu 13.11.2017.

[17] Palveluesimies 2. 2017. Oulun kaupunki. Haastattelu 13.11.2017.

[18] Palveluesimies 3. 2017. Oulun kaupunki. Haastattelu 13.11.2017.

[19] Palveluesimies 4. 2017. Oulun kaupunki. Haastattelu 13.11.2017.

[20] Hansagi, H., Olsson, M., Hussain, A. & Ohlen, G. 2008. Is information sharing between the emergency department and primary care useful to the care of frequent emergency department users? European journal of emergency medicine: official journal of the European Society for Emergency Medicine 15 (1), 34-39.