Järjestöasiaa

Stipendejä valmistuville ja avustusta ensihoitoprojekteihin

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry myöntää valmistuville ensihoitajille ja ensihoitoon suuntautuville lähihoitajille stipendejä. Stipendejä myönnetään yksi valmistuvaa kurssia kohden ja anomuksen tekee kurssin vastaava opettaja. Stipendi oikeuttaa osallistumaan maksutta liiton seuraaville opintopäiville (ei sisällä matkoja, majoitusta eikä ruokailuja). Stipendin saajalta edellytetään Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n jäsenyyttä. Myönnetty stipendi postitetaan anomuksen tehneelle opettajalle.

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry myöntää lisäksi jäsenilleen hallituksen harkinnan mukaisesti avustuksia ensihoitoon liittyvissä projekteissa.

Tänä keväänä sekä stipendien että avustusten hakemusten oltava perillä 1.4.2018. Syksyn hakuaika umpeutuu 1.10.2018. Haku tapahtuu liiton nettisivuilla osoitteessa www.sehl.fi à Liitto à Stipendit ja avustukset.